กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

สช.อ.จะแนะ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร


วันที่ 11 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ให้บริการแจกตุ๊กตา แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สช.อ.จะแนะ