กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมอิหม่าม ประจำเดือน เมษายน 2564


วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน เมษายน 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส