กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่ 5 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา