กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ 1 เมษายน 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี