กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ  ณ โรงแรมเซาร์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี