กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลจะแนะ


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลจะแนะ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส