กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเซาร์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี