กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ


วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากร สช.อ.จะแนะ  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส