กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


วันที่ 17 มีนาคม 2564   นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากร สช.อ.จะแนะ จัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามโครงการประชุมสัญจร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลอาซีซียะห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส