กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


วันที่ 16 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากร สช.อ.จะแนะ จัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามโครงการประชุมสัญจร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บือรือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส