กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ


วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.นราธิวาส และบุคลากร สช.จ.นราธิวาสและ สช.อ.จะแนะ  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน