กิจกรรม

นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพพระราชทาน


วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลดุซงญอ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

COVID : notre service continue de fonctionner normalement. Dans quels cas est-il préférable de ne pas prendre Viagra. Précommander maintenant. Médicaments les plus recherchés Cialis Levitra Spedra Viagra. https://www.cialispascherfr24.com/ Plus d’informations à propos du Santé masculine Viagra féminin.