กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ณ หอประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

What kind of patients does a cardiologist see coming into emergency departments on Friday and Saturday nights. cialis pills What research can you do to find out about a doctor or hospital you’ve been referred to for cancer treatment.