กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


– ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน

– ระดับอนุบาล 1     จำนวน 50 คน

– ระดับอนุบาล 2     จำนวน 30 คน

– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

–> รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

–> รอบสอง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป