กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการตราสารโรงเรียนเอกชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตราสารโรงเรียนเอกชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ โสภิกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญนายธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดาวุดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 100 โรง จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส