กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงวัยที่อาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส