กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ เลี้ยงส่งน้องนักศึกษาฝึกงาน


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้จัดเลี้ยงส่งน้องนักศึกษาฝึกงาน จาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส