กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ เยี่ยมเยียนการสอบวัดผลประจำปีการศึกษา 66 ศูนย์ฯตาดีกา ต.จะแนะ


วันที่ 9 มีนาคม 2567 นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการสอบสอบวัดผลประจำปีการศึกษา 66 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในตำบลจะแนะ