กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ(ตาดีกา)


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในตำบลช้างเผือกและตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส