กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส