กิจกรรม โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนวทางรายละเอียดตามระเบียบที่ถูกต้อง