กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียนพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอจะแนะ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียนพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอจะแนะ  ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัด นราธิวาส