กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอจะแนะ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส