กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมโครงการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ฯ (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ตาดีกา ประจำปีงบประมาณ 2567 “ตาดีกาน่าอยู่ เด็กๆน่าเรียน” โดยชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอจะแนะ ณ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) บ้านไอกือมารา ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส