กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42


วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ  กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  มอบหมายให้ นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ณ ห้องประชุมสุนทร ฤทธิภักดี ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส