กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ นายรอสดี กอวาอูตู เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมช้างเผือก ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส