กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์


วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ  มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ