กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุอุทกภัย


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุอุทกภัยด้านการดำรงชีพ กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย และกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 107 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส