กิจกรรม จิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อวันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ มัสยิดบ้านบือรือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส