กิจกรรม จิตอาสา ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณตลาดล่างดุซงญอ


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณตลาดล่างดุซงญอ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส