กิจกรรม จิตอาสา

สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สสอ.จะแนะ


วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สสอ.จะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส