ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ นิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัด


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากร สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่นิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัด โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ และโรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ในตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส