ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมตาดีกาและสถาบันปอเนาะ


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้จัดประชุมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ อบต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส