ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมการมีบัตรประจำตัวผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ จัดประชุมการมีบัตรประจำตัวผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ สำหรับการจัดเตรียมการสอบ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส