กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมกรรมตาดีกา ระดับตำบล


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ได้มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พร้อมด้วย นายรอสดี กอวาอูตู ได้จัดประชุมคณะกรรมการตาดีกา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส