กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อำเภอจะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ตำบลช้างเผือก


วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2567 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ในตำบลช้างเผือก ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฟัจรุลอิสลาม, อัลอาซีซียะห์  และลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และบริเวณสถานที่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีรออาตี ดารุลตะอ์ลีม ในตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส