Uncategorized กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

สช.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรม มหกรรมกองทุนบุญขยะ ต่อชีวิต อำเภอจะแนะ


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ บุคลากร สช.อ.จะแนะ  เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมกองทุนบุญขยะ ต่อชีวิต และการจัดการขยะอันตราย อำเภอจะแนะ  และร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส