กิจกรรม

สช.อ.จะแนะ มอบของขวัญ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบของขวัญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ กำลังพลในหน่วย และสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 8 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส