กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

พิธีเปิด มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากร สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้”  โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2565 โดยมี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส