กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ โรงเรียนเอกชน

ผอ.สช.อ.ระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะแนะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส