กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.ระแงะ ร่วมต้อนรับนายอำเภอจะแนะ


วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.จะแนะ และเจ้าหน้าที่ สช.จ.นธ. ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ร่วมงานต้อนรับ นายโยฮัน เบญฮาวัน นายอำเภอจะแนะ  ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส