กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.จ.นธ เยี่ยมเยียนบุคลากร สช.อ.จะแนะ


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียน บุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส