กิจกรรม สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)


เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรุสกัณร์ ดีเยาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษา สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL) ณ โรงแรมบีพี รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา