กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

ประชุมอิหม่าม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส