กิจกรรม ประชุมอิหม่าม

ประชุมอิหม่าม ประจำเดือน ธันวาคม 2562


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส