ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566


วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายรุสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมี นายชัยรัตน์ สุขสมคิด นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสสอ.อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส