กิจกรรม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส