กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562 เพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆ โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส