กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ประชุมประธานศูนย์และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้จัดการประชุมประธานศูนย์และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ณ หอประชุมดุซงรายา องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ