กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวยาวาเฮ แวโดยี พร้อมด้วย นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส